Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

parèntesi

És un substantiu masculí acabat en i que forma el plural afegint una s. Cal posar atenció a la forma que correspon en cada cas:

El secretari va proposar que fessin un parèntesi de dos mesos.

Indiqueu, entre parèntesis, si us decanteu per la llengua o per la literatura.