Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

ostentar

En català aquest verb només vol dir 'mostrar, especialment amb afectació o vanitat'. No és, per tant, aplicable a càrrecs o funcions, context en què s'han de fer servir verbs com ocupar, exercir, tenir, etc.:

*La Sra. Domènech ostenta el càrrec de gerent en funcions.

La Sra. Domènech ocupa/exerceix el càrrec de gerent en funcions.