Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*montar

La forma catalana és muntar, i d'aquí els derivats muntatge o muntura.