Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

medi

Cal distingir aquest mot de mitjà i de mig:

medi ambient, medi natural, medi aquàtic, mediambiental, etc.

mitjà de transport, mitjà de comunicació, mitjans econòmics, etc.