Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

llista / llistat, llistar

La paraula llistat/da és fonamentalment un adjectiu que significa 'que té llistes o franges'. També té una accepció en informàtica: 'resultat d'operacions efectuades per un ordinador, escrit en un paper per una impressora'. No és correcte, doncs, fer servir aquesta paraula com a sinònim de llista, de la mateixa manera que no ho és fer servir el verb llistar amb el sentit de 'fer una llista':

Inclourem la bandera llistada al peu de la invitació.

Ja podeu passar a buscar la relació que us he tret per llistat.


*Us demanem que pengeu a la porta el llistat dels alumnes admesos.

Us demanem que pengeu a la porta la llista dels alumnes admesos.