Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*insertar

La forma correcta de l'infinitiu és inserir. El substantiu és inserció, no pas insert.