Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

immediacions

Tot i que la paraula immediació existeix (és un terme jurídic), és incorrecte fer servir el plural com a sinònim de voltants o rodalia.