Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*i demés

És un castellanisme que en alguns casos es pot eliminar i en d'altres es pot substituir per etc.:

*El Pla avalua els estudis de tercer cicle: doctorat, màsters, postgraus i demés.

El Pla avalua els estudis de tercer cicle: doctorat, màsters i postgraus.


*El Servei d'Informàtica s'ocuparà dels ordinadors personals, la telefonia, les connexions amb la xarxa i demés.

El Servei d'Informàtica s'ocuparà dels ordinadors personals, la telefonia, les connexions amb la xarxa, etc.