Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

full/fulla

Aquestes dues paraules tenen significats ben diferents, tot i que hi ha la tendència errònia d'utilitzar fulla com a sinònima de full.

Full és, entre altres coses, un tros de paper o també cadascuna de les làmines que formen un llibre. Fulla és un òrgan vegetal i també una làmina tallant. En llenguatge administratiu, doncs, la forma habitual és full.