Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

extra

Quan funciona com a adjectiu, és a dir, quan va darrere el nom, hi ha de concordar en nombre:

*Les hores extra es remuneraran a 18 €.

Les hores extres es remuneraran a 18 €.