Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

escaure/escaure's

Escaure vol dir 'anar bé, convenir', mentre que escaure's significa 'esdevenir-se, tenir lloc':

Tantes despeses en protocol no escauen a una universitat petita.

El primer dia de classe enguany s'escau en dimecres.


El més freqüent és trobar aquests verbs en les estructures condicionals si escau i si s'escau:

Si escau, la proposta es tirarà endavant la setmana que ve.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

Aquesta situació hipotètica, si s'escau, es pot aprofitar com a reclam per al tercer cicle.
 


si escau / si s'escau