Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Teories i principis científics

S'escriuen amb minúscula, a excepció dels noms propis que inclouen:

el primer principi de termodinàmica
el primer principio de termodinámica
the first principle of thermodynamics

la llei D'Hondt
la ley D'Hondt
D'Hondt's law

l'àlgebra de Boole (o àlgebra booleana)
el álgebra de Boole (o álgebra booleana)
Boolean algebra