Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*en base a

S'ha de substituir, segons el context, per a causa de, a partir de, atès, basant-se en, d'acord amb, en funció de, partint de, vist, etc.:

*Desenvoluparem el projecte en base a l'esbós inicial.

Desenvoluparem el projecte basant-nos en l'esbós inicial.

Desenvoluparem el projecte sobre la base de l'esbós inicial.


*En base a la sentència, caldrà interposar-hi un altre recurs.

Vista la sentència, caldrà interposar-hi un altre recurs.