Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

emplaçar

En el camp de la construcció s'utilitza com a sinònim de situar. En canvi, no és sinònim de citar:

Han emplaçat la biblioteca a l'ala esquerra de l'edifici.


*Han emplaçat el senyor Bonastre a declarar.

Han citat el senyor Bonastre a declarar.
 


citar

ubicar