Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

demà passat

Aquest és l'ordre correcte i no pas *passat demà, que és un castellanisme. De la mateixa manera, l'adjectiu passat va darrere dels dies de la setmana: dilluns passat, dijous passat, etc.