Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

d'antuvi

És una forma correcta però massa formal per als textos administratius, en els qual és preferible d'entrada.