Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Monuments i edificis

Els noms de monuments i edificis s'escriuen amb majúscula inicial:

el Pretori
la Alhambra
the Gherkin


Tanmateix, en català i castellà els genèrics de monuments i edificis s'escriuen amb minúscula:

la casa Castellarnau
l'església de Santa Maria    

el monasterio de Poblet
la catedral de Tortosa


En alguns casos el genèric pot anar amb majúscula inicial:

el Pretori
la Paeria

el Palau de la Generalitat
la Torre del Oro


En anglès, els genèrics s'escriuen amb majúscula inicial tant si van acompanyats del nom del monument o edifici com si no:

the Berlin Wall (the Wall)
the Leaning Tower of Pisa (the Tower)