Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

consegüentment/conseqüentment

El primer adverbi és sinònim de les locucions consecutives en conseqüència o per consegüent, mentre que el segon vol dir 'd'una manera conseqüent':

Consegüentment, les crítiques que ha rebut per part d'alguns sectors no tenen fonament.

El rector ha actuat conseqüentment en aquest afer.