Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

comú/una

Cal posar atenció a la forma femenina d'aquest adjectiu, que també és la base de l'adverbi comunament:

*Les incidències més comuns del Servei d'Informàtica són errors en el sistema.

Les incidències més comunes del Servei d'Informàtica són errors en el sistema.