Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

capçalera/encapçalament

Cal no confondre aquests dos mots; en llenguatge administratiu, la capçalera és la informació, normalment ja impresa, que apareix a la part superior d'un document (nom o càrrec i adreça de l'emissor, logotip de la institució, etc.), mentre que l'encapçalament és el fragment inicial de determinats documents (la salutació en una carta, les dades personals en una sol·licitud, etc.)