Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

cànon

És la forma catalana per a l'anglicisme *overhead:

*L'overhead establert per la Universitat en aquests casos és del 6%.

El cànon establert per la Universitat en aquests casos és del 6%.