Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

cadascú, cada u / cadascun(a), cada un(a)

Les dues primeres formes, intercanviables entre si, són pronoms. Les dues segones, també intercanviables entre si, són determinants i van, doncs, seguides de la preposició de + article + nom:

La finalitat de l'Aula és que cadascú pugui treballar d'acord amb les seves necessitats horàries.

La finalitat de l'Aula és que cada u pugui treballar d'acord amb les seves necessitats horàries.


A continuació el candidat demana el vot a cadascun dels assistents.

A continuació el candidat demana el vot a cada un dels assistents.