Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*borrador

Les formes correctes són esborrador, si ens referim a l'estri que serveix per esborrar, i esborrany, si parlem del primer esbós d'un escrit.