Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

baix

És un adjectiu i un adverbi, però no pas una preposició:

*Podreu utilitzar aquesta sala baix la meva responsabilitat.

Podreu utilitzar aquesta sala sota la meva responsabilitat.