Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

avanç/avenç

Com a significats generals avanç és sinònim d'avançament (recordem que *adelantament és un castellanisme) i avenç ho és de progrés. Un avenç, però, també és un avançament de diners.
 


a la bestreta

*adelantar, adelantament

*anticip