Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*apretar, apretat/da

Són castellanismes que cal substituir, segons el context, per formes com estrènyer, prémer, ajustat/da, etc.:

*La Sra. Rius lamenta que des de Rectorat els apretin tant.

La Sra. Rius lamenta que des de Rectorat els collin/exigeixin tant.


*Creiem que té molt de mèrit fer el que hem fet amb una plantilla tan apretada.

Creiem que té molt de mèrit fer el que hem fet amb una plantilla tan ajustada/reduïda.


*Si hi esteu d'acord, apreteu la tecla de retorn.

Si hi esteu d'acord, premeu/pitgeu la tecla de retorn.