Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

amb el benentès

Aquesta és la forma correcta de la locució, que sempre va seguida de la conjunció que, sense preposició entremig:

Desdoblarem el Curs de Tècniques de Negociació amb el benentès que hi hagi més de vint alumnes inscrits.


La forma *en el benentès és incorrecta.