Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*al respecte

És un castellanisme que es pot substituir per un pronom feble, per les construccions sobre això, en aquesta matèria, etc. o, simplement, es pot eliminar:

*Tan bon punt s'introdueixi aquesta clàusula al conveni, no insistirem més al respecte.

Tan bon punt s'introdueixi aquesta clàusula al conveni, no hi insistirem més.


*Com que no tinc prou competència al respecte, et demano la teva col·laboració.

Com que no en tinc prou competència, et demano la teva col·laboració.

Com que no tinc prou competència en la matèria, et demano la teva col·laboració.


*La Sra. Font va fer un parell d'aclariments al respecte.

La Sra. Font va fer un parell d'aclariments sobre aquest punt.

La Sra. Font va fer un parell d'aclariments.