Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

acusament de recepció

És la forma secundària de justificant de recepció i indica l'escrit signat en què es deixa constància que s'ha rebut una carta, una tramesa, etc.

La forma *acús de rebut és incorrecta.

Pel que fa a la forma verbal, recomanem fer servir acusar recepció de.