Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Fets històrics singulars

S'escriuen amb majúscules inicials:

el Maig del 68
la Guerra dels Segadors

la Revolución Francesa
la Segunda República

the First World War
the Russian Revolution


A diferència que en castellà i anglès, en català s'escriuen amb minúscula els noms genèrics que designen episodis bèl·lics o acords (batalla, cisma, tractat, pacte, acord, etc.):

la batalla de l'Ebre    
la conferència de Ialta

el Acuerdo de Maastricht
el Cisma de Occidente

the Battle of Trafalgar
the Boston Tea Party