Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a nivell de

En sentit figurat hi ha expressions preferibles, com ara en l'àmbit de, a escala, o bé construccions alternatives:

Les rampes per a cotxes oficials es construiran a nivell de terra.


*Ara mateix, a nivell econòmic no podem fer res més.

Ara mateix, des del punt de vista econòmic no podem fer res més.


*Cal augmentar l'intercanvi de docents a nivell de Països Catalans.

Cal augmentar l'intercanvi de docents en l'àmbit dels Països Catalans.


*A nivell de PAS es farà una assemblea el dimecres 29 de febrer.

El PAS farà una assemblea el dimecres 29 de febrer.