Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Etapes històriques

En català, els noms de les etapes històriques s'escriuen amb minúscula:

la prehistòria
el terciari superior
l'edat mitjana
l'antiguitat
el baix imperi


En castellà i anglès, però, van en majúscula inicial:

el Paleolítico Superior
la Transición
la Edad Moderna

the Middle Ages
the Stone Age
Splendid Isolation
 


Moviments i ideologies