Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

proppassat, passat, propvinent, vinent

Els adjectius proppassat i propvinent tenen com a funció fer èmfasi en el fet que el nom que acompanyen expressa un temps que acaba d'esdevenir-se o que s'esdevindrà molt aviat, de manera que no hi ha cap altre moment més proper al present que pugui designar-se amb el mateix nom:

La conferència és el propvinent dilluns, no pas el dilluns 14.


Per aquest motiu no hi solem recórrer si no tenim voluntat d'èmfasi:

*En la reunió del proppassat dimarts va quedar un tema important a tractar.

En la reunió de dimarts va quedar un tema important a tractar.


Són, a més, dos adjectius de caràcter molt formal, que moltes vegades indiquen el que ja expressem amb més senzillesa i naturalitat per mitjà dels adjectius passat i vinent o de la relativa que ve:

*Ens reunirem la setmana propvinent.

Ens reunirem la setmana vinent / que ve.


*L'assignatura es va activar al proppassat quadrimestre.

L'assignatura es va activar al quadrimestre passat.