Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

perquè / per què / per a què

Quan preguntem la causa, tant si la formulació és directa com indirecta, utilitzem per què:

Per què vols una còpia de l'ordre del dia?

No sé per què demana aquesta còpia.


Quan preguntem la finalitat, tant si la formulació és directa com indirecta, utilitzem per a què:

Per a què serveix anar fent còpies de l'ordre del dia?

No sé per a què serveix anar fent còpies de l'ordre del dia.


Quan indiquem la causa o la finalitat, utilitzem perquè:

Vull una còpia nova perquè he perdut la que tenia.

Anar fent còpies de l'ordre del dia serveix perquè la gent com tu facin preguntes.


També utilitzem perquè, encara que l'oració sigui interrogativa, quan demanem que ens confirmin que la causa o la finalitat és la que preveiem:

Per què volia una còpia? Perquè l'havia perdut?

Per a què serveix fer fotocòpies? Perquè gent com tu parli?


I també utilitzem perquè quan fa de substantiu:

Sempre es demana l'últim perquè de totes les coses.


La combinació *per a que no és normativa.