Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*com per exemple

És inadequat usar alhora, per exemplificar, el mot com i el matisador per exemple:

*Tenim algunes assignatures quadrimestrals, com per exemple les que es fan a quart curs.


L'alternativa adequada és fer servir només el com o només per exemple (amb per exemple la puntuació de la frase canvia):

Tenim algunes assignatures quadrimestrals, com ara les que es fan a quart curs.

Tenim algunes assignatures quadrimestrals. Per exemple, les que es fan a quart curs.