Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*casi, *casibé, gairebé, quasi i *quasibé

Els mots *casi, *casibé i *quasibé són incorrectes. També ho és el conjunt *quasibé. Les formes adequades a l'estàndard són gairebé i quasi. Totes dues tenen el mateix significat. En els textos de la URV utilitzem preferentment gairebé:

*Així ho va reconèixer casi tothom.

*Així ho va reconèixer casi bé tothom.

*Així ho va reconèixer quasibé tothom.

*Així ho va reconèixer quasi bé tothom.

Així ho va reconèixer gairebé tothom.

Així ho va reconèixer quasi tothom.