Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

cara a

En català estàndard podem utilitzar la locució de cara a, però no està permès reduir-la a cara a:

*Per donar resposta a l'escrit del vicerector d'Estudiants i Docència, i cara a la preparació del POA del curs 2000-2001, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes.

Per donar resposta a l'escrit del vicerector d'Estudiants i Docència, i de cara a la preparació del POA del curs 2000-2001, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes.