Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a l'igual que

La locució *a l'igual que no és adequada en català:

*A l'igual que en el cas anterior, la comprovació dóna resultat negatiu.

Com / Igualment com en el cas anterior, la comprovació dóna resultat negatiu.


*Aquest treball, a l'igual que tots els altres, té massa errors.

Aquest treball, com / igual que / igual com tots els altres, té massa errors.
 


La paraula igual amb valor adverbial