Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Obres artístiques i programes de ràdio o televisió

En català i castellà, s'escriu amb majúscula inicial la primera paraula dels títols d'obres artístiques (plàstiques, musicals, cinematogràfiques i teatrals) i de programes de ràdio o televisió:

el quadre El crit
El soldat fanfarró de Plaute

Las cuatro estaciones de Vivaldi
El programa matinal Los desayunos de TVE


En canvi, en anglès s'escriuen amb majúscula inicial tots els mots que integren el títol, tret dels articles, les conjuncions i les preposicions:

the painting Girl with a Pearl Earring
the film Gone with the Wind