Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

incidir

El verb incidir no és un verb d'acció voluntària. Aquest verb vol dir bàsicament repercutir i no pas insistir. El mateix passa amb incidència. Cal evitar, doncs, construccions inadequades:

Vull insistir / fer èmfasi en aquest punt.

*Vull incidir en aquest punt.


En la seva intervenció ha insistit / ha fet èmfasi en el problema de l'avaluació objectiva.

*En la seva intervenció ha incidit en el problema de l'avaluació objectiva.


Són adequades, amb el verb incidir, construccions com les següents:

L'excés de crèdits incideix negativament en el rendiment acadèmic.

Aquest factor no ha incidit en el resultat.