Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Diaris, revistes i altres publicacions periòdiques

S'escriuen amb majúscules les inicials de totes les paraules de les publicacions periòdiques, tret dels articles, les conjuncions i les preposicions:

el Full Oficial de la Universitat
el suplemento El País de la Cultura
the journal Progress in Materials Science