Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

cessar

És un verb intransitiu i com a tal no pot dur complement directe ni anar expressat en passiva. És sinònim de dimitir, però no pas de destituir, rellevar, remoure o separar. En algun cas caldrà, doncs, recórrer a un d'aquests verbs o bé a construccions alternatives:

El cap del Servei no cessarà malgrat les pressions.


La degana es va veure obligada a demanar al vicedegà que cessés.

*La degana va cessar el vicedegà.

La degana va destituir el vicedegà.

La degana va fer cessar el vicedegà.

La degana va disposar el cessament del vicedegà.


El Dr. Riba ha cessat com a secretari.
 


dimitir