Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Treballs, tesis i publicacions no periòdiques

En català i castellà, s'escriu amb majúscula el primer mot dels títols de treballs i de publicacions no periòdiques en qualsevol tipus de suport (llibres, tesis, cartells, tríptics, mapes, fotografies, produccions audiovisuals, etc.):

el llibre El procés de màrqueting
la tesi Les pobreses de les joventuts. Formes de vulnerabilitat social

el Diccionario de sinónimos y antónimos
la película La muerte tenía un precio


En anglès, però, se solen escriure amb majúscula inicial totes les paraules, llevat dels articles, les conjuncions i les preposicions:

the Pink Floyd album Dark Side of the Moon
Shakespeare's play The Taming of the Shrew