Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Estrangerismes adaptats

Els estrangerismes adaptats no s'escriuen en cursiva sinó en rodona:

campus/*campus estatus/*status
corpus/*corpus estoc/*stock
currículum/*curriculum estrès/*stress
espònsor/*sponsor infòlio/*infolio
espot/*espot  pàssim/*passim
estand/*stand pràcticum/*practicum
estàndard/*standard honoris causa/*honoris causa


Si una paraula d'origen estranger surt al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans es considera que és un estrangerisme adaptat i, per tant, s'escriu en rodona. Si no hi surt però és un mot tècnic avalat per algun vocabulari o diccionari especialitzat, també l'escrivim en rodona. També considerem que un estrangerisme és un mot adaptat si és usat d'una manera habitual pels mitjans de comunicació i en obres generals.