Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Congressos, celebracions i competicions

Les paraules que componen els noms de congressos, simposis, jornades, trobades, cicles, seminaris, setmanes, fòrums, celebracions civicoculturals, fires, festivals, competicions esportives, etc. s'escriuen amb majúscula inicial:

III Simposi de Medicina Esportiva
la Semana de la Ciencia
the 11th University Championship of Catalonia


La designació genèrica s'escriu amb minúscula quan no forma part del nom propi de l'activitat:

el congrés Ciberàgora 13 Smart Cities
el seminario Arteterapia y Flores de Bach
the conference Euroanaesthesia 2014


En català i castellà, els títols específics d'aquests actes s'escriuen amb minúscula (llevat del mot inicial), però es distingeixen amb cometes:

la VI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris: "Marc legal i normalització lingüística a les universitats"
el VI Coloquio sobre los Lenguajes Iberorrománicos: "La ciencia como diálogo entre textos y lenguas"

En anglès, però:

the Mediterranean Editors & Translators Meeting 2013: "Language, Culture and Identity"