Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Model de llengua

Els textos que produeix la Universitat Rovira i Virgili han de ser clars i entenedors i han d'estar redactats sense complicacions innecessàries. Alhora, com escau a una institució acadèmica superior, han de seguir un model de llengua correcta, de formalitat elevada, i no poden caure, per tant, en col·loquialismes ni vulgarismes.

El model de llengua que seguim és el català normatiu, establert per les principals obres de referència de la llengua estàndard i, particularment, per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.