Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les oracions relatives i els signes de puntuació

La diferència entre relatives explicatives i especificatives, pel que fa a la puntuació, és que les explicatives sempre van entre comes. Les especificatives, no:

Els professors associats, que no tenen dedicació completa, no cal que assisteixin a la reunió. [explicativa]

La degana, que ha parlat ja amb el vicerector, dóna la seva opinió. [explicativa]

El sistema d'avaluació de l'assignatura, que té caràcter experimental, ha provocat queixes. [explicativa]

Els crèdits que corresponen a les matèries troncals figuren a la primera columna. [especificativa]

Les assignatures que tenen pocs crèdits podrien cursar-se al primer quadrimestre. [especificativa]


Per tant, hem de vigilar i puntuar correctament les frases (és molt freqüent cometre errors en aquest punt):

*Us recordem que l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents els programes d'ajuda per fer la declaració (programa PADRE) que podeu trobar a Internet.

Us recordem que l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents els programes d'ajuda per fer la declaració (programa PADRE), que podeu trobar a Internet.


*El diari digital està pensat com una eina oberta a tothom, i per això us demanem la col·laboració i els vostres suggeriments que ens podeu fer arribar a través del correu electrònic.

El diari digital està pensat com una eina oberta a tothom, i per això us demanem la col·laboració i els vostres suggeriments, que ens podeu fer arribar a través del correu electrònic.


*Arribo a la Universitat de Girona on Jordi Cornudella acaba de fer una aportació al curs sobre els orígens de la poesia lírica.

Arribo a la Universitat de Girona, on Jordi Cornudella acaba de fer una aportació al curs sobre els orígens de la poesia lírica.


Cal estar especialment alerta i puntuar bé les relatives explicatives quan, després del relatiu, hi apareix un complement que també va introduït per mitjà d'una coma:

*Aquest sistema de verificació, que, com he dit, procedeix de França Ø ha donat per ara bons resultats.

Aquest sistema de verificació, que, com he dit, procedeix de França, ha donat per ara bons resultats.


*La Sra. Sílvia Ros, que, per ara, substitueix el Sr. Marc Gatell Ø us atendrà quan ho necessitareu.

La Sra. Sílvia Ros, que, per ara, substitueix el Sr. Marc Gatell, us atendrà quan ho necessitareu.


Si després de la relativa explicativa s'acaba l'oració principal, la relativa no es tanca amb una coma sinó amb un punt:

El nou cap del Servei d'Economia és el Sr. Muntaner, que estarà sempre a la vostra disposició.