Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Altres desplaçaments relacionats amb l'ús de la coma

En català els elements de l'oració presenten una mobilitat relativament alta. Així, els matisadors, encara que tenen com a funció fer de connectors (i això més aviat fa pensar que sempre deuen anar en posició inicial d'oració), poden desplaçar-se. Els podem trobar, efectivament, al començament de la frase:

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Així, cada noi és objecte d'atenció personalitzada.


Però també els podem col·locar entre el subjecte i el verb:

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Cada noi, així, és objecte d'atenció personalitzada.


A més, els podem desplaçar just darrere el verb, abans del complement:

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Cada noi és, així, objecte d'atenció personalitzada.


I també poden ocupar la posició de la dreta del complement:

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Cada noi és objecte, així, d'atenció personalitzada.


Finalment, els podem situar en l'últim lloc de l'oració:

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Cada noi és objecte d'atenció personalitzada, així.
 


La puntuació dels matisadors