Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Titulacions

En català i castellà, s''escriuen amb majúscula inicial tots els mots que integren la titulació, tret del genèric:

Ha obtingut el títol de graduada en Llengua i Literatura Catalanes.
Ha obtenido el título de graduada en Lengua y Literatura Catalanas.
        
És màster en Enginyeria Electrònica.    
Es máster en Ingeniería Electrónica.

        
Té el títol de doctora en Arquitectura.
Tiene el título de doctora en Arquitectura.


En anglès, però, el genèric es considera part del nom de la titulació i s'escriu també amb majúscules:

She was awarded a Bachelor's Degree in Catalan Language and Literature.
He has a Master's Degree in Electronic Engineering.
She has a PhD in Architecture.