Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La puntuació en les tematitzacions a la dreta

Quan un complement és representat per un pronom feble, pot tornar a aparèixer al final de tot de l'oració, ara representat per un sintagma ple. Quan es produeix aquest fenomen parlem de tematització a la dreta. L'element tematitzat a la dreta se separa sempre del cos de l'oració per mitjà d'una coma:

*Ja la vam tractar en la reunió d'ahir aquesta qüestió.

Ja la vam tractar en la reunió d'ahir, aquesta qüestió.


*En parlarem al final de la classe del dia de l'examen.

En parlarem al final de la classe, del dia de l'examen.


Convé que no confonguem aquest fenomen amb el desplaçament de complements al final de l'oració. Fixem-nos en la diferència de matisos entre aquestes dues oracions. En la primera el complement directe és el protagonista del missatge: dóna informació nova. En la segona no, perquè abans que aparegui el sintagma les propostes del Dr. Cabré el destinatari del missatge ja sap que aquest sintagma expressarà el tema del qual es diu alguna cosa nova:

Examinarem el pròxim dia les propostes del Dr. Cabré.
Les examinarem el pròxim dia, les propostes del Dr. Cabré.
 


La puntuació dels complements en posició final